PAY VILLA AN VIÊN NHA TRANG – NT37

An Viên, Nha Trang.
Gần Biển, BBQ
PK + BẾP + 6PN + 6WC
12NL + 6TE
ĐẶT NGAY ƯU ĐÃI 1 ĐẶT NGAY ƯU ĐÃI 2
Cần gì cứ Alo nha!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Hú! Alo ai đó, có PAY nè!